Przelewy międzynarodowe

Przy dokonywaniu przelewów w walucie obcej na rachunek odbiorcy w banku w innym kraju, należy wykonać przelew międzynarodowy. Jak tego dokonać?

Numer IBAN

Podstawową kwestią przy wykonywaniu przelewów międzynarodowych z konta w polskim banku jest znajomość numeru IBAN – International Bank Account Number, czyli Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego. IBAN jest zgodny z międzynarodowym standardem numeracji kont bankowych.

Kiedy chcemy zlecić wykonanie przelewu międzynarodowego z banku za granicą na numer konta w  banku w Polsce, wystarczy umieścić oznaczenie PL przed numerem rachunku składającym się z 26 cyfr. Numer IBAN zawsze zawiera oznaczenie literowe wskazujące na kraj odbiorcy przelewu oraz ciąg liczb. Wszystko zapisywane jest w jednym ciągu znaków. Przykładowe zapisy numerów IBAN są następujące:

  • Austria – AT i 18 cyfr rachunku,
  • Francja – FR i 25 cyfr rachunku,
  • Hiszpania – ES i 22 cyfry rachunku,
  • Niemcy – DE i 20 cyfr rachunku,
  • Norwegia – NO i 13 cyfr rachunku,
  • Włochy – IT i 25 znaków w ciągu.

Kody IBAN zostały stworzone dla wsparcia obsługi płatności w obrębie Unii Europejskiej, a także na terytorium Norwegii, Lichtensteinu, Monako i Islandii. W ciąg cyfr numeru IBAN zawsze wchodzi jedna suma kontrolna, która służy do skontrolowania poprawności numeru IBAN, numer rozliczeniowy instytucji oraz numer rachunku klienta. Razem służą one do poprawnego zidentyfikowania właściwego adresata przelewu i jego banku.

Przeczytaj także wymiana walut krok po kroku

Kod SWIFT/BIC

W kontekście przelewów międzynarodowych należy powiedzieć o kodzie SWIFT. To kod nazywany również kodem BIC (Business Identifier Code), który nadawany jest przez międzynarodową organizację finansową pośredniczącą w transakcjach pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. Najprościej rzecz ujmując kod SWIFT interpretuje się jako międzynarodowy kod banku i wykorzystywany jest on w realizacji transakcji międzynarodowych bezgotówkowych.

W praktyce klient banku w Polsce, który ma tu swoje konto, chcąc wykonać przelew do innego kraju, będzie musiał skorzystać z kodu SWIFT.  Kod SWIFT/BIC można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych banków.

System SEPA

System SEPA wykorzystywany jest w przypadku dokonywania przelewów międzynarodowych europejskich, tj. w walucie euro. SEPA, czyli Single Euro Payment Area to strefa Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro. Państwa członkowskie strefy SEPA muszą dotrzymywać jednakowych terminów realizacji płatności i sposobów wykonywania transakcji, przy płatności w euro.

Zobacz również najlepsze konta walutowe

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 1)