Ostrzeżenie dotyczące kryptowalut

Każda osoba, która rozpoczyna inwestycje w dobra o charakterze rzeczywistym lub wirtualnym, musi liczyć się z ponoszonym w takim momencie ryzykiem straty części lub nawet wszystkich zainwestowanych środków. Wśród narzędzi inwestycyjnych mieszczą się również kryptowaluty, objęte wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Zmiany cen dóbr inwestycyjnych

Ceny dóbr i usług na wolnym rynku nie są ustalane raz na zawsze i podlegają wahaniom - w górę i w dół. Jeśli więc posiadamy pewny rodzaj aktywów, a ceny dóbr się zmieniają, przekłada się to również na stan naszego majątku. Jeśli dobro zyskuje na wartości, odnotowujemy zyski, a jeśli traci - musimy pogodzić się ze stratą. Te uniwersalne zasady dotyczące podejmowania jakichkolwiek inwestycji są właściwie także w przypadku rynku kryptowalut.

Dodatkowe ryzyko przy inwestycjach w kryptowaluty

Inwestorzy decydujący się na dokonanie inwestycji w kryptowaluty muszą mieć świadomość, że w ich przypadku występuje dodatkowe ryzyko, którego nie ma m.in. przy inwestycjach walutowych, na rynku forex. O ile przy oficjalnych walutach krajowych wpływ na ich wartość w pewnym stopniu mają tamtejsze rządy, banki centralne i ich organy, albo też ich wycena opiera się na surowcach, w tym na złocie, o tyle w przypadku kryptowalut takie mechanizmy nie mają zastosowania. Kryptowaluta oparta jest na rozwoju technologii oraz zaufania do rynku, wraz z jego uczestnikami.

Kryptowalut nikt nie emituje w sposób scentralizowany, nikt też nie kontroluje ich obrotu, a ich wartość ustalana jest tylko poprzez wolnorynkowe mechanizmu popytu i podaży w serwisach wymiany. Kryptowaluta nie jest świadczeniem samym w sobie i nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb posiadacza. To środek płatniczy, akceptowany w wąskim zakresie, który jest też medium wymiany wartości pieniężnej. Kryptowalutę można zamienić na towar lub usługę, jeśli dostawca towarów lub usługodawca będą chcieli zawrzeć taką transakcję. Można ją przechowywać, przekazać innej osobie, wymienić w przyszłości na walutę itd.

Jak ustalana jest wycena kryptowalut?

Kryptowaluta ma ustalony kurs, wynikający z wielu różnych zmiennych. Podstawą funkcjonowania systemu obrotu krypto walutami stanowi to, że jest on podatny na wahania poziomu zaufania uczestników obrotu oraz na czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne, w tym technologiczne.

Mając na uwadze informacje wskazane powyżej, związane z istniejącym stopniem ryzyka inwestowania w kryptowaluty, przed dokonaniem takiej inwestycji najlepiej, abyście Państwo przemyśleli, czy jest on dla Was akceptowalny.

Aby uniknąć wątpliwości, pragniemy Państwa poinformować, że w naszym serwisie nie publikujemy porad inwestycyjnych. Treści są prywatną opinią autorów artykułów oraz ich ewentualnych gości, a każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty większości środków.

Prosimy o rozwagę. Inwestujecie na własną odpowiedzialność.

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 2)