Jak poprawnie pisać kwoty — generator kwoty słownie

Data dodania: 10 stycznia 2024 r. / Aktualizacja: 10 stycznia 2024 r.
generator kwoty słownie Generator kwoty słownie
Źródło: Monstera / Pexels

Zapisywanie kwot w formie liczbowej i słownej przydaje się w wielu dziedzinach życia. Choć najczęściej spotykane są w sytuacjach formalnych. Dlaczego? To właśnie dzięki zapisywaniu kwot słownie można uniknąć nieporozumień i prób oszustwa. Aby ułatwić sobie zadanie w edycji różnego rodzaju dokumentach, możesz skorzystać z darmowego generatora kwoty słownie dostępnego na naszej stronie. Warto skorzystać z tego narzędzia, bo dzięki niemu zmiana kwoty na słowa staje się błyskawiczna i bardzo prosta.

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy

Czym jest darmowy generator kwoty słownie i jak z niego korzystać?

Generator kwoty słownie to w pełni darmowe narzędzie, które pomoże Ci zmienić liczby na słowa. To naprawdę wygodne rozwiązanie, bo zapis kwoty słownie otrzymasz w kilka sekund i nie musisz żmudnie szukać poprawnego zapisu liczb. Po prostu generator kwoty słownie zrobi to za Ciebie bez żadnego limitu zmian. Możesz korzystać z narzędzia do woli i za darmo, a otrzymany zapis słowny możesz wykorzystać w dowolnym dokumencie.

W celu skorzystania z bezpłatnego generatora kwoty słownie wystarczy, że w wyznaczonym polu wkleisz lub wpiszesz kwotę cyframi.

Poniżej pojawi Ci się liczba zapisana słownie wraz z wartością groszy. Obok masz wygodny przycisk Skopiuj do schowka. Wystarczy go kliknąć i już możesz wkleić kwotę napisaną literami do swojego dokumentu.

Generator kwoty słownie to wygodne rozwiązanie, które zaoszczędzi twój czas przy wypisywaniu dokumentów, w których niezbędne są kwoty zapisane słownie.

Kiedy stosujemy zapisywanie kwoty słownie?

Zapisywanie kwot słownie ma służyć zabezpieczeniu interesów obu stron oraz zmniejszyć próby nadużyć. Znacznie łatwiej jest dopisać lub wymazać jedno zero w kwocie zapisanej liczbowo. Natomiast jest to znacznie trudniejsze przy zapisie słownym kwot.

Przykładem takiego dokumentu mogą być umowy zawierane z pracownikami i zleceniobiorcami. W końcu zleceniobiorca z chęcią za to samo zlecenie weźmie 10 000 zł, zamiast marnego 1000 zł. Jednak tę samą sytuację możemy odwrócić. W końcu zleceniodawca, jeżeli nie zapisze kwoty słownie na umowie, to może zmienić liczbę z 1000 zł na 100 zł i to Ciebie oskarżyć o fałszerstwo dokumentów.

Słowny zapis kwot jest wymagany w takich dokumentach jak:

 • umowy cywilnoprawne (np. umowa kupna-sprzedaży),

 • faktury,

 • wnioski o dotacje i dofinansowanie,

 • druki bankowe,

 • czeki i weksle,

 • akty notarialne,

 • oferty przetargowe,

 • sprawozdania finansowe.

Ogólnie wszędzie tam, gdzie zawierane są transakcje pomiędzy dwiema stronami i może dojść do konfliktów. Dlatego dla zabezpieczenia własnego interesu zawsze zapisuj na umowach kwotę słownie.

Przeczytaj i dowiedz się, jak możesz zarobić na promocjach bankowych!

Dlaczego kwota słownie w dokumentach jest taka ważna?

Zapisanie liczby słownie jest istotne pod kątem możliwego fałszerstwa w dokumentach. Liczby o wiele łatwiej zmienić na swoją korzyść niż ich zapis słowny kwoty. Dlatego, gdy dane na dokumencie nawet zostaną lekko rozmazane, to zapisywanie kwoty słownie może pomóc ustalić odnotowaną wartość przedmiotu lub usługi.

Właśnie z tego względu podanie kwoty słownie obowiązuje zarówno w pismach urzędowych, jak i w dokumentach sporządzanych pomiędzy osobami fizycznymi.

Na przykład może dojść do takich sytuacji jak:

 1. Sprzedajesz swój stary samochód za 1800 zł i spisujesz umowę kupna-sprzedaży z kupującym. Jednak na umowie zabrakło zapisu kwoty słownie. Kupujący zmienił cenę auta na 800 zł, żeby nie płacić podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeżeli urząd skarbowy zauważy jakieś nieścisłości, to karę zapłacisz zarówno Ty, jako sprzedający, jak i kupujący.

 2. Czek albo weksel na okaziciela bez zapisu kwoty słownie można by było dowolnie edytować. Wtedy okaziciel mógłby z łatwością do kwoty 1000 zł dopisać kilka zer i otrzymać wyższą kwotę.

Co jest ważniejsze — zapis słowny kwoty czy cyfry?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć czy słowny zapis kwoty, czy liczbowy jet ważniejszy. Jednak jest taki przypadek, gdzie większe znaczenie ma zapisana kwota słownie. Chodzi tutaj o czeki i weksle. Jeżeli pojawią się różnice pomiędzy zapisem słownym a liczbowym, to w przypadku tych dokumentów, większe znaczenie ma kwota zapisana w postaci słownej.

Jak poprawnie pisać kwoty?

Aby poprawną polszczyzną zapisać kwotę słownie, to wystarczy pamiętać o kilku rzeczach.

 1. Każdy tysiąc, setka czy dziesiątka ma swój liczebnik. Dlatego słownie zapiszemy kwotę 1745 zł jako jeden tysiąc siedemset czterdzieści pięć złotych.

 2. Liczbę groszy możesz zapisać na 2 sposoby:

  • Zapisujesz słownie wartość groszy z kwoty, czyli 59 zł 16 gr zapiszesz jako pięćdziesiąt dziewięć złotych, szesnaście groszy.

  • Ilość groszy zapiszesz w postaci ułamka. W ten sposób Dla wyżej podanego przykładu 59,16 zł zapiszesz jako pięćdziesiąt dziewięć złotych, 16/100.

 3. Jeżeli kwota jest pełna i ma zero groszy, to po prostu nie musisz ich zapisywać w postaci słownej. Dlatego dla kwoty 4200,00 zł jej zapis słowny wygląda następująco: cztery tysiące dwieście złotych.

Jednak nie musisz o tych zasadach pamiętać oraz obawiać się popełnienia błędu w samej pisowni. Internetowe generatory do zapisania liczby słownie zrobią to za Ciebie. Także i nasz generator pomoże Ci szybko napisać liczbę słownie w sformalizowanych dokumentach.

Polecamy również korzystać z dodatków w postaci słowników ortograficznych. Dzięki nim szybko wyłapiesz literówkę lub inny błędny zapis w języku polskim. Co znacznie ułatwia nie tylko tworzenie pism i dokumentów, ale pozwala pisać poprawnie na co dzień.

Jak napisać liczbę słownie — najczęstsze błędy

Niestety pisownia w języku polskim dla każdego Polaka może okazać się czasem bezlitosna. Zwłaszcza że w naszym języku zapis słowny może znacząco się różnić od tego mówionego. Dlatego, jeżeli samodzielnie zapisujesz czy to w drukach bankowych albo innych dokumentach kwotę słownie to możesz spotkać się z następującymi błędami.

 • Brak w zapisie samogłoski ś albo ć. Na przykład liczba 50 zapisuje się słownie pięćdziesiąt. Natomiast poprawna wymowa to [pieńdziesiont]. Podobnie to wygląda z liczbą 60, której zapis wygląda tak sześćdziesiąt. Jednak wymawia się [szeździesiont].

 • Błędny zapis liczby, zamiast ą w słownym zapisie jest on. Ten błąd dotyczy przede wszystkim wszystkich tych liczb, gdzie są używane dziesiątki. Dlatego liczbę 70, zamiast napisać siedemdziesiąt, to w kwocie słownie pojawia się siedemdziesiont¹.

 • Błędna odmiana nazwy polskiej waluty. Przy małych liczbach mamy:
  1 złoty,
  2, 3, 4 złote.
  Jednak kiedy mamy liczby od 5 do 14 oraz ostatnia cyfra danej kwoty wynosi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 0 to zapiszemy złotych. Dlatego mamy 12 złotych, 19 złotych czy 40 złotych. Wynika to z tego, że te liczby wiążą się z dopełniaczem. Natomiast kiedy ostatnia cyfra liczby kończy się na 2, 3 lub 4 to wtedy napiszemy złote, jak np. 54 złote czy 102 złote, ponieważ w tym przypadku są one podawane w mianowniku.
  Gorzej jest, gdy nasza kwota kończy się na cyfrze 1. Mówimy, że mamy 1 złoty, ale już 71 czy 101 złotych.

 • Warto zwrócić również uwagę, że polskie grosze zapisujemy następująco:
  1 grosz,
  2, 3, 4 grosze,
  5 groszy.
  Może dlatego tak uparcie zamiast 5 złotych piszemy lub mówimy 5 złoty. Jednak nie jest prawidłowa forma i nie ma co złotego z groszem porównywać².

Polski język to trudny język. Dlatego nikogo nie dziwi, że w tak błahej sprawie, jak poprawny słowny zapis kwot, korzystamy z gotowych rozwiązań, czyli darmowego generatora.

Sprawdź aktualne kursy walut forex na żywo. 

FAQ — najczęściej zadawane pytania

1. Jak napisać słownie kwotę grosze?

W poprawnym zapisie kwoty słownie mamy dwie opcje na zapisanie wartości groszy. W związku z tym możesz:

 1. Zapisać ilość groszy słownie, czyli 55 zł 89 gr zapiszesz jako pięćdziesiąt pięć złotych, osiemdziesiąt dziewięć groszy.

 2. Zastosować formę liczbową, czyli to samo 55 zł 89 groszy zapiszesz jako pięćdziesiąt pięć złotych, 89/100.

Obie formy są poprawne, dlatego do twojej decyzji pozostaje, z której skorzystasz. Przy czym drugi zapis w formie liczb pozwala uniknąć pomyłki.

2. Jak napisać słownie kwotę na przelewie?

Aby zachować poprawność zapisu kwoty na przelewie, najlepiej skorzystać z darmowego generatora kwoty słownie. Pozwoli Ci on szybko wygenerować poprawny zapis słowny liczb. W przypadku przelewu szczególnie istotne jest, żeby zapisywać wszystkie liczebniki.

Dla przykładu:

Choć powiemy: zapłaciłem tysiąc pięćset złotych za nową zmywarkę.

To w przelewie konieczny będzie zapis słowny w postaci jeden tysiąc pięćset złotych.

3. Jak zapisywać kwoty słownie na fakturze?

Zapis kwoty słownie nie jest wymagany w fakturach. Wynika to bezpośrednio z przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednak dodanie kwot słownie na fakturach przedsiębiorców, chroni ich przed podrabianiem dokumentów. Dlatego też systemy księgowe do wystawiania faktur mają wbudowaną opcję, żeby na dokumentach pojawiała się kwota słownie.

Natomiast elementami obowiązkowymi (zgodnie z art. 106e ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług), które mają się znaleźć na fakturze:

 • data wystawienia dokumentu,

 • kolejny numer faktury (zgodny z prowadzoną serią numeryczną dokumentów),

 • numer NIP lub REGON podatnika i nabywcy,

 • data otrzymania zapłaty lub dostarczenia towarów (lub wykonania usługi),

 • nazwa lub rodzaj towaru/usługi,

 • ilość i miara towaru albo zakres wykonanej usługi,

 • cena jednostkowa netto towaru lub usługi,

 • kwota udzielonego rabatu,

 • wartość sprzedaży netto poszczególnych produktów i usług,

 • stawka i kwota podatku,

 • suma wartości sprzedaży netto,

 • kwota do zapłaty ogółem.

Dopiero brak, któregoś z wyżej wymienionych elementów powoduje, że faktura staje się dokumentem niewiążącym obie strony transakcji. Jak widzisz, kwota słownie nie jest jednym z elementów obligatoryjnych. Jednak pozwala na zabezpieczenie swojej działalności.

4. 00/100 co to znaczy?

W jednym ze sposobów zapisywania kwoty słownie jest stosowanie zapisu cyfrowego groszy. Zapis 00/100 oznacza dokładną ilość gorszy. Napisanie 100/100 oznaczałoby, że mamy pełną złotówkę, dlatego wartość groszy zapisujemy maksymalnie do 99. Oznacza to, że 99 groszy zapiszemy jako 99/100.

Przykładowo:

 • 05/100 to 5 groszy,

 • 18/100 to 18 groszy,

 • 27/100 to 27 groszy.

¹ Poprawne formy zapisu oraz wymowy zostały sprawdzone w Wielkim słowniku języka polskiego.
² Problemy z zapisem odmiany polskiej waluty zaczerpnięte ze strony polszczyzna.pl.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!