Jak działają transakcje Bitcoin?

Data dodania: 30 marca 2018 r. / Aktualizacja: 10 marca 2023 r.
Jak działają transakcje bitcoin Jak działają transakcje bitcoin
Źródło: BestGraphics_Com na Pixabay

Transakcje opierające się na użyciu bitcoina cechuje wysokie bezpieczeństwo, anonimowość danych i jednoczesna transparentność. Dla początkujących użytkowników te kwestie mogą wydawać się zawiłe, a więc mają prawo wzbudzać pewne wątpliwości. Tymczasem działanie transakcji jest oparte o ściśle opracowane programy i algorytmy, które są praktycznie niezawodne i w bliższym poznaniu całkowicie rozwiewają wszelkie wcześniejsze wątpliwości. Poznajmy więc zasadę działania transakcji bitcoin.

Proste transakcje bitcoin

Chcąc wysłać określoną kwotę bitcoinów tworzymy protokół zapisujący się w tzw. łańcuchu bloków. Tak więc użytkownik wysyła informację o chęci przeprowadzenia transakcji i poniekąd podkreśla, że określona przez niego kwota jest w jego posiadaniu i nie została wcześniej wykorzystana. Sieć Bitcoin opiera się na łańcuchach bloków, na których zapisywane są szczegółowe dane transakcji.

Transakcje Bitcoin w rozbudowanej formie

Transakcje to w prostym rozumieniu to, co określa i potwierdza istnienie bitcoinów (jako waluty) przypisanych do konkretnego portfela zabezpieczonego kluczem prywatnym. Każdy beneficjent kryptowaluty jest jednocześnie właścicielem swojego portfela, na którym wspomniane środki są przechowywane. Właściciele mogą rozporządzać zgromadzonymi bitcoinami wedle uznania, a więc mogą zlecić transakcję i podpisać ją przy pomocy klucza prywatnego.

Wysyłając bitcoiny, użytkownik wykorzystuje adres odbiorcy oraz swój indywidualny klucz prywatny, który rozpoczyna cały proces i go uwierzytelnia. Specyfika portfeli kryptowalutowych opiera się o ich samodzielne wykonanie operacji zlecenia transakcji wyręczając w tym użytkownika, ale kwestia protokołu to złożona czynność składająca się z takich elementów jak:

- dane wejściowe (input), które zawierają referencję do adresu odbiorcy i adresu nadawcy; funkcja umożliwia prześledzenie transakcji dla określonej wartości bitcoinów od początku ich powstania;

- ilość (amount) - a więc dane informujące o tym ile bitcoinów zostanie przypisanych dla transakcji

- dane wyjściowe (output) to z kolei informacje dotyczące adresu odbiorcy.

Obrazowo cały proces transakcji można zobrazować jako wykonywanie przelewu z konta. Różnica polega na tym, że klucz publiczny jest widoczny, a transakcja jest potwierdzana i weryfikowana poprzez podanie klucza prywatnego.

Bezpieczeństwo

Gwarantem bezpieczeństwa transakcji Bitcoin jest podzielenie jej na odrębne bloki, z których tworzy się tzw. blockchain. Taki sposób wzmacnia bezpieczeństwo, ale też powoduje, że bitcoin jest odporny na wszelkiego rodzaju manipulacje. Raz powzięta transakcja nie może być ani powielona, ani tym bardziej zmieniana. Innymi słowy, jeśli w danym momencie transakcji zmieniamy coś w konkretnym bloku, całość będzie wymagała zmiany. Rozproszony system pozwala na uchronienie transakcji przed ewentualną próbą kradzieży czy oszustw. Mówiąc wprost, każda transakcja jest „cięta” na mniejsze części i w trakcie wysyłania każda z nich trafia w inne miejsce. Odbiorca poniekąd włącza je ponownie do łańcucha bloków otrzymując pełną, przesłaną wartość.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!