Różnice w przelewach SEPA i SWIFT

3 października 2017 r.
Różnice między przelewami SWIFT i SEPA

Z rachunku osobistego lub firmowego w polskim banku, lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej można dokonywać przelewów krajowych i zagranicznych. Zlecenie dyspozycji przelewu zagranicznego realizowane jest za pośrednictwem systemu SEPA lub SWIFT. Jakie są różnice pomiędzy nimi?

Definicja przelewów SEPA i SWIFT

SEPA to skrót od anglojęzycznej nazwy Single Euro Payments Area i oznacza Jednolity Obszar Płatności w Euro. Za pośrednictwem systemu SEPA dokonuje się przelewów europejskich, pomiędzy bankami należącymi do zdefiniowanego obszaru, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państw nienależących do UE, takich jak: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Monako i Andora.

Z kolei system SWIFT pozwala wysłać pieniądze do państwa spoza Unii Europejskiej, ale wiąże się jednocześnie z wyższymi kosztami ponoszonymi przez klienta dokonującego przelewu.

Różnice pomiędzy SEPA i SWIFT

Przelewy SEPA i SWIFT są płatne dodatkowo, a wysokość opłaty zależy od banku, z którego klient korzysta, od typu rachunku bankowego i wybranego systemu przelewów zagranicznych. Przelewy SEPA kosztują do 10 zł za operację, ale bywa, że w niektórych rachunkach miesięcznie klient może zrealizować jeden darmowy przelew SEPA.

Pierwszą, zdecydowaną różnicą w zakresie przelewów SEPA i SWIFT jest fakt, że te drugie są dużo droższe. Kosztują od 20 do nawet 250 zł, a większość banków wprowadza minimalną i maksymalną wysokość opłaty.

Przelew SEPA realizowany jest wyłącznie w euro i może trafić tylko na rachunek podmiotu działającego na terenie Europy (niekoniecznie w Unii Europejskiej). Aby przelew SEPA był możliwy, bank zleceniodawcy i odbiorcy muszą należeć do tego samego systemu. Nadawca musi znać numer rachunku odbiorcy IBAN, który rozpoczyna się od nazwy danego kraju.

W przekazywaniu pieniędzy nie pośredniczy żaden inny podmiot, co minimalizuje koszty całej operacji. Koszt przesłania pieniędzy, dzielony jest między zleceniodawcę a odbiorcę. Przelew SEPA zostanie zaksięgowany na rachunku bankowym odbiorcy najpóźniej następnego dnia roboczego po jego zleceniu.

Przelew SWIFT realizowany jest w różnych walutach od 1973 roku. W przesyłaniu pieniędzy pomiędzy dwoma rachunkami, w różnych krajach, pośredniczy Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Zleceniodawca przelewu SWIFT wybiera jedną z opcji kosztowych:

  • SHA – koszty podzielone zostaną pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu,
  • OUR – koszty pokrywa nadawca przelewu,
  • BEN – koszty pokrywa odbiorca przelewu.

Do wyboru są także trzy możliwości, jeśli chodzi o czas realizacji przelewu:

  • D+0 – przelew ekspresowy, realizowany tego samego dnia,
  • D+1 – przelew pilny, odnotowany na rachunku dzień po jego nadaniu,
  • D+2 – przelew dostarczany dwa dni po jego zleceniu.

Przelewy SWIFT realizowane są do ponad 200 krajów na całym świecie.

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 1)