Różnice w przelewach SEPA i SWIFT

Różnice między przelewami SWIFT i SEPARóżnice między przelewami SWIFT i SEPA

Z rachunku osobistego lub firmowego w polskim banku, lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej można dokonywać przelewów krajowych i zagranicznych. Zlecenie dyspozycji przelewu zagranicznego realizowane jest za pośrednictwem systemu SEPA lub SWIFT. Jakie są różnice pomiędzy nimi?

Definicja przelewów SEPA i SWIFT

SEPA to skrót od anglojęzycznej nazwy Single Euro Payments Area i oznacza Jednolity Obszar Płatności w Euro. Za pośrednictwem systemu SEPA dokonuje się przelewów europejskich, pomiędzy bankami należącymi do zdefiniowanego obszaru, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państw nienależących do UE, takich jak: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Monako i Andora.

Z kolei system SWIFT pozwala wysłać pieniądze do państwa spoza Unii Europejskiej, ale wiąże się jednocześnie z wyższymi kosztami ponoszonymi przez klienta dokonującego przelewu.

Różnice pomiędzy SEPA i SWIFT

Przelewy SEPA i SWIFT są płatne dodatkowo, a wysokość opłaty zależy od banku, z którego klient korzysta, od typu rachunku bankowego i wybranego systemu przelewów zagranicznych. Przelewy SEPA kosztują do 10 zł za operację, ale bywa, że w niektórych rachunkach miesięcznie klient może zrealizować jeden darmowy przelew SEPA.

Pierwszą, zdecydowaną różnicą w zakresie przelewów SEPA i SWIFT jest fakt, że te drugie są dużo droższe. Kosztują od 20 do nawet 250 zł, a większość banków wprowadza minimalną i maksymalną wysokość opłaty.

Przelew SEPA realizowany jest wyłącznie w euro i może trafić tylko na rachunek podmiotu działającego na terenie Europy (niekoniecznie w Unii Europejskiej). Aby przelew SEPA był możliwy, bank zleceniodawcy i odbiorcy muszą należeć do tego samego systemu. Nadawca musi znać numer rachunku odbiorcy IBAN, który rozpoczyna się od nazwy danego kraju.

W przekazywaniu pieniędzy nie pośredniczy żaden inny podmiot, co minimalizuje koszty całej operacji. Koszt przesłania pieniędzy, dzielony jest między zleceniodawcę a odbiorcę. Przelew SEPA zostanie zaksięgowany na rachunku bankowym odbiorcy najpóźniej następnego dnia roboczego po jego zleceniu.

Przelew SWIFT realizowany jest w różnych walutach od 1973 roku. W przesyłaniu pieniędzy pomiędzy dwoma rachunkami, w różnych krajach, pośredniczy Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Zleceniodawca przelewu SWIFT wybiera jedną z opcji kosztowych:

  • SHA – koszty podzielone zostaną pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu,
  • OUR – koszty pokrywa nadawca przelewu,
  • BEN – koszty pokrywa odbiorca przelewu.

Do wyboru są także trzy możliwości, jeśli chodzi o czas realizacji przelewu:

  • D+0 – przelew ekspresowy, realizowany tego samego dnia,
  • D+1 – przelew pilny, odnotowany na rachunku dzień po jego nadaniu,
  • D+2 – przelew dostarczany dwa dni po jego zleceniu.

Przelewy SWIFT realizowane są do ponad 200 krajów na całym świecie.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

BitBayGiełda Bitcoin »Sprawdź nowe kryptowaluty!